Finansiering av din webbutik

Finansiera eget företagOm du ska starta en egen webbutik från grunden krävs ett startkapital. Trots att omkostnaderna för en färdig butik inte behöver vara så stora är det mycket förberedelser som kostar pengar. En av de inledande kostnaderna är att tekniskt bygga webbutiken. Denna kostnad kan spridas över en längre tid genom att använda fördiga lösningar där du betalar en avgift månadsvis. Ytterligare en stor kostnad i inledningsskedet är din arbetstid. Eller rättare sagt att du kanske inte kan förvänta dig at få betalt för den tid du lägger ner. För att minska ditt behov av en stabil inkomst från det egna företaget kan det vara bra att driva webbutiken på fritiden och få sin inkomst från det ordinarie arbetet. Ytterligare kostnader som uppkommer i inledningsskedet är avgifter för kortbetalningstjänst, lager och marknadsföring.

För att snabbt komma igång med sin webbshop kan det vara nödvändigt att låna pengar och samtidigt jobba kvar på sitt gamla arbete. Om man har ett sparkapital att utnyttja för detta ändamål är det att föredra framför ett lån. Almi Företagspartner är en organisation som hjälper nystartade företag att komma igång med sin verksamhet. De erbjuder rådgivning, lån, riskkapital och inkubation. När det kommer till lån erbjuder Almi Företagspartner riskvilliga lån i lägen när ingen annan bank skulle göra det. Bärkraften i din företagsidé och företagets framtidspotential har större betydelse för Almi än de reala tillgångarna.

En annan finansieringslösning för dig som ska starta egen webbutik är att ytterligare belåna din lägenhet eller villa. Om det finns utrymme att öka ditt bolån med 50-100 000 kr kan det vara en bra lösning för att ha råd med aktiekapital till ditt företag. Den nedre gränsen för att starta ett aktiebolag är att aktiekapitalet uppgår till 50 000 kr. Tänk på att aktiekapitalet inte är en avgift utan kan nyttjas av företaget. Det kan också vara nödvändigt att gå in med mer än 50 000 kr i aktiekapital om du räknar med stora kostnader i inledningsskedet.